Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2017-31.12.2018 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (III)" współfinansowany przez Unię...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w 2018 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

NIP: 612-10-88-103
REGON: 230881962
tel: +48 75 732 66 01 do 04
      +48 76 856 98 28
fax:+48 75 732 66 01

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę