Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim
Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu  w 2019 r. realizuje projekt  „ Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie stażu i...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę