Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt informuje, iż w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r. realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. "Przedsiębiorcze kobiety 2.0".

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w 2017 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim (III)"...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2017-30.06.2018 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (III)" współfinansowany przez Unię...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę