Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2017-31.12.2018 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (III)" współfinansowany przez Unię...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w 2018 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę