Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2020-31.12.2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (V)" współfinansowany przez Unię...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2020 - 31.12.2021 r. realizuje projekt „ Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie stażu i...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na: zorganizowanie stażu i prac...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę