Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2019-31.12.2019 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (IV)" współfinansowany przez Unię...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu  w 2019 r. realizuje projekt  „ Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej ...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie stażu i...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na: zorganizowanie stażu i prac...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę