Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu


Tarcza Antykryzysowa

Uwaga! Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i...

(Aktualizacja 26.06.2020 r.) :  Ważna informacja dot. umorzenia pożyczki ...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu zaprasza do składania...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu ogłasza  nabór wniosków o...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2020-31.12.2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bolesławieckim (V)" współfinansowany przez Unię...

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w okresie 01.01.2020 - 31.12.2021 r. realizuje projekt „ Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

NIP: 612-10-88-103
REGON: 230881962
tel:  +48 76 856 98 28
       +48 75 732 66 01 do 04
fax: +48 75 732 66 01

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę